SPECJALIŚCI

LOGOPEDA:

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszym przedszkolu prowadzony jest program profilaktyki i terapii logopedycznej.

Wszystkie dzieci w przedszkolu mają kontakt z logopedą:

  • młodsze dzieci (3-4 latki) spotykają się z logopedą w ramach ćwiczeń profilaktycznych – w trakcie ćwiczeń logopedycznych szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych.
  • starsze dzieci (5 letnie) w zależności od potrzeb – zakwalifikowane są na terapię indywidualną.

Rodzice dzieci uczęszczających na ćwiczenia indywidualne pełnią bardzo ważną rolę w procesie reedukacji mowy. Po zajęciach w przedszkolu powinni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać. Współpraca rodziców, logopedy i nauczycieli warunkuje sukces i przekłada się na dobre samopoczucie naszych wychowanków. Kończąc edukację w naszym przedszkolu wkraczają do szkoły bez ograniczeń spowodowanych wadą wymowy, a tym samym bez kompleksów i zahamowań co bezpośrednio przekłada się na jakość w nauce czytania i pisania.

Prawidłowe kształtowanie się rozwoju mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się rozwoju jego osobowości, dzięki rozumieniu mowy poznaje on otaczający świat. Dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Wspierajmy dziecko w tym trudnym procesie.

psycholog:

Nad przedszkolakiem od samego początku opiekę sprawują wychowawcy. Warto pamiętać, że oprócz nich do czuwania nad prawidłowym rozwojem dziecka jest także psycholog. To ważna postać, która jest przede wszystkim dla dziecka, ale także dla rodziców i nauczycieli.

Jakie są zadania i w czym pomaga psycholog przedszkolny? Z racji tego, że okres przedszkolny jest dla dziecka czasem intensywnych zmian i bardzo dynamicznego rozwoju, psycholog nadzoruje jego prawidłowy przebieg. Psycholog badając prawidłowości rozwojowe dziecka, jest pomocą i wsparciem dla wychowawców i rodziców. Służy radą, swoimi obserwacjami, wsparciem czy poradą.

Warto korzystać z jego wsparcia szczególnie kiedy dziecko przejawia problemy w sferze wychowawczej, emocjonalnej, społecznej, intelektualnej czy komunikacyjnej. Działając wspólnie z rodzicem, psycholog pomaga czuwać nad prawidłowym rozwojem dziecka i dobrym działaniem rodziny.

Rozwój u każdego dziecka przebiega nieco inaczej, a jego zachowania nie zawsze bywają łatwe czy zrozumiałe. Wiedza i obserwacja psychologa pozwala dostrzec kłopoty czy trudności dziecka. Dlatego warto korzystać z pomocy psychologa przedszkolnego, który jest dla nauczycieli i co ważne dla rodziców, oferując im swoje obserwacje, doświadczenie i wiedzę.