ZADANIE PUBLICZNE

Przedszkole Niepubliczne „JEŻYK” od 5 lat współpracuje z gminą Stare Babice w celu zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Jesteśmy pierwszą prywatną placówką wychowania przedszkolnego w naszej gminie, która rozpoczęła pracę w tzw. „zadaniu publicznym”.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Przedszkole Niepubliczne „JEŻYK” zostało wyłonione w konkursie ogłoszonym w Zarządzeniu Nr 25/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021”.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę https://starebabice.rekrutacje.edu.pl.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych jest dostępna na poniższej stronie w zakładce „Pliki do pobrania”: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/placowka/23

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest dostępna na poniższej stronie w zakładce „Pliki do pobrania”: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/placowka/23


Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne – POBIERZ TERAZ.

Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego – POBIERZ TERAZ.