ZADANIE PUBLICZNE

Przedszkole Niepubliczne „JEŻYK” od 6 lat współpracuje z gminą Stare Babice w celu zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Jesteśmy pierwszą prywatną placówką wychowania przedszkolnego w naszej gminie, która rozpoczęła pracę w tzw. „zadaniu publicznym”.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Przedszkole Niepubliczne „JEŻYK” zostało wyłonione w konkursie ogłoszonym w Zarządzeniu Nr 26/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 28.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022”.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę https://starebabice.rekrutacje.edu.pl.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dostępna jest na stronie  https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/placowka/23 w zakładce „Pliki do pobrania”.

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dostępna jest na stronie  https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/placowka/23 w zakładce „Aktualności”.

Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do zdobycia za poszczególne kryteria na rok szkolny 2021/2022 POBIERZ TERAZ.

Zarządzenie Nr 45/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022” POBIERZ TERAZ.