ZADANIE PUBLICZNE

Przedszkole Niepubliczne „JEŻYK” od 7 lat współpracuje z gminą Stare Babice w celu zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Jesteśmy pierwszą prywatną placówką wychowania przedszkolnego w naszej gminie, która rozpoczęła pracę w tzw. „zadaniu publicznym”.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Przedszkole Niepubliczne „JEŻYK” zostało wyłonione w konkursie ogłoszonym w Zarządzeniu Nr 11/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania w wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023”.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę https://starebabice.rekrutacje.edu.pl.

 

Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w postępowania uzupełniającego, w ty, terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2022/2023 POBIERZ TERAZ

Zarządzenie Nr 23/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: ” Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023POBIERZ TERAZ