ZADANIE PUBLICZNE

Przedszkole Niepubliczne „JEŻYK” od 8 lat współpracuje z gminą Stare Babice w celu zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Jesteśmy pierwszą prywatną placówką wychowania przedszkolnego w naszej gminie, która rozpoczęła pracę w tzw. „zadaniu publicznym”.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Przedszkole Niepubliczne „JEŻYK” zostało wyłonione w konkursie ogłoszonym w Zarządzeniu Nr 32/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ” Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024″.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę https://starebabice.rekrutacje.edu.pl.

Zarządzenie Nr 33/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. W tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2023/2024 POBIERZ TERAZ

Zarządzenie Zarządzenie Nr 49/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą : ” Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024″ POBIERZ TERAZ