PLAN DNIA

6:30 – 8:30

przychodzimy do przedszkola
zabawy dowolne
zabawy ruchowe
czytamy książki
ćwiczenia poranne
przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:30

śniadanie                                            
myjemy zęby

10:30 – 10:45

drugie śniadanie – owoce

9:00 – 12:30

zajęcia dydaktyczne wg programów
plastyka
gimnastyka z elementami korektywy
zajęcia z psychologiem
zajęcia z logopedą
zabawy wg zainteresowań
zabawy i gry na świeżym powietrzu

12:00 – 13:00

obiad

13:00 – 14:30

wypoczywamy (leżakowanie w młodszych grupach)
zajęcia wyciszające
czytanie bajek
słuchanie muzyki relaksacyjnej
indywidualna praca z książką
zajęcia wyrównawcze
zabawy w kącikach zainteresowań

14:30 – 15:00

podwieczorek

15:00 – 17:30

zajęcia plastyczne
zajęcia wyrównawcze
zajęcia wg zainteresowań
zabawy umuzykalniające
zabawy i gry na świeżym powietrzu
praca indywidualna z dzieckiem

rytmika – 2 razy w tygodniu
angielski – 3 razy w tygodniu