NASZE PRZEDSZKOLE

Nasze przedszkole funkcjonuje w Gminie Stare Babice od 2006 r. Jesteśmy niedużym przedszkolem, w którym ważną rolę odgrywa bliski kontakt z dzieckiem i rodzinna atmosfera.

W opiekę nad przedszkolakami wkładamy całe nasze serce. Uśmiech na twarzy dziecka jest dla nas najważniejszy.

Zapewniamy ciekawy program edukacyjny, rozwijający wiedzę i umiejętności przedszkolaków.

Dysponujemy nowoczesnym i bezpiecznym placem zabaw, dostosowanym do wieku dzieci.

Budynek przedszkola znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody "Łosiowe Błota".

logo_jezyk

NASZE CELE

Dzieci prowadzone są programem dopuszczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauczyciele realizują również własne pomysły mające na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa, dziecko powinno uczyć się – bawiąc i bawić się – ucząc. Oznacza to, że proces nauczania powinien być związany z zabawą.

Jednym z celów pracy przedszkola jest doprowadzenie dziecka do jak najpełniejszego rozwoju i osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Tempo i rytm rozwoju u dzieci w tym samym wieku są różne, przedszkole powinno podejmować więc działania zmierzające do poprawy tej sytuacji i odpowiednio wcześnie udzielić dziecku pomocy. Należy pamiętać o tym, aby budzić wiarę dziecka we własne siły i możliwości, zachęcać do pokonywania trudności, kształtować wyobraźnię, okazywać mu szacunek i zaufanie, chwalić nawet za drobne osiągnięcia oraz powstrzymywać się od okazywania zniecierpliwienia. Pomóc zrozumieć dziecku, że inne dzieci w grupie mają takie same prawa.

Uczymy koleżeństwa i kulturalnego zachowania w obcowaniu nie tylko z rówieśnikami.

ZASADY POBYTU

Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie, godz. 6:30 – 17:30. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.

W godzinach przedpołudniowych odbywają się zajęcia dydaktyczne. W tym czasie wychodzimy również na spacer. Po obiedzie we wszystkich grupach prowadzone są zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają z leżakowania z możliwością snu. To czas relaksu przy łagodnej muzyce i słuchaniu opowiadań do poduszki. Jeśli dziecko nie ma ochoty na spanie, to nie śpi – przegląda wtedy książki, słucha opowiadań, bądź pracuje przy stoliku.

Rozłąkę z rodzicami może złagodzić przyniesienie z domu przytulanki. Nasza placówka jest przedszkolem, które nie zastąpi mamy ani taty, ale zapewni Państwa dzieciom najlepszą opiekę pedagogiczną oraz zaspokoi potrzeby dziecka, tak aby czuło się u nas jak w domu – radośnie i bezpiecznie.

Szczegółowe zasady o wzajemnej współpracy określa umowa wewnętrzna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicem / prawnym opiekunem dziecka.

Popup Builder Wordpress